Spa producten

Spa producten

Meten is weten
Om te weten hoeveel product u aan uw water moet toevoegen, moet u eerst meten. Het water meten kan met watertesters.
PH, chloor, alkaliniteit en hardheid zijn de belangrijkste waarden om te meten.
 

Stappenplan om te meten
Nadat uw spa gevuld is met water:
1.         Water meten met behulp van een watermeter.
2.         pH-waarde tussen 7,2 en 7,8 brengen.
3.         Chloorwaarde op peil zetten.
 

Bij de verversing van nieuw water en eveneens voor en na het gebruik van uw spa moet u meten en de waarden op peil brengen zodat u een goede waterkwaliteit blijft behouden.